برگزاری مزایده مراسم سال 1396

برگزاری مزایده مراسم سال 1396

آگهی مزایده مراسم سال 1396 شمسی

روزی روزگاری، عبید زاکانی تحت سیطره شرایط زمانه نوشت:

چو حق تلخ است، با شیرین زبانی

حکایت سر کنم آنسان که دانی

و حالا در این نیمه شبان، این قطعه طنز به ذهن بنده رسید و با اجازه ی آقای مدیر:

"آگهی مزایده مراسم صنف چکش خواران پایتخت و حومه

به دلیل استقبال بیش از حد تعداد 25 نفر از اعضای این تشکل صنفی، بدینوسیله به اطلاع کلیه ی واجدین شرایط می رساند که هیات مدیره و هیات رییسه ثابت و دایمی این تشکل با برخورداری از بیش از 1200 عضو فعال که به دلیل فعالیت زیاد حتا وقت نمی کنند در جلسات انتخابات قانونی هم شرکت کنند و به نمایندگی از سوی کلیه صنعتگران "چکش خوار و چکش زن" سراسر کشور، قصد دارد، سه نوبت مراسم قانونی (شامل مجمع عمومی نوبت اول که حتما رسمیت نمی یابد؛ مجمع عمومی نوبت دوم که حتما باید رسمیت پبدا کند؛ انتخاب بازرسان چه اصلی و چه علی البدل) سال آینده خود را به بهترین پیشنهاد از سوی واجدین شرایط به مزایده بگذارد. ضمنا هیات مدیره در قبول یا رد یک یا تمامی پیشنهادها به صورت خودمختار عمل خواهد کرد.

الف: واجدین شرایط برندگان مزایده

1- وارد کنندگان انواع چکش ها و ابزار آلات و یراق آلات چینی و محصولات مشابه به شرط انکه ساخت داخل نباشد؛

2- واردکنندگان انواع "سندان" های غیر ساخت داخل؛

3- دارا بودن حداقل 10 میلیون تومان به عنوان پل خرد توی جیب کودکان خود با مدرک اثباتی از سوی مهد کودک نامبردگان؛

4- برخورداری از ثروت و مکنت کافی برای روز مبادا؛

5- پرداخت حداقل 100 میلیون تومان برای دریافت اسناد مزایده؛

6 – تضمین قبول پرداخت یکی از اقساط "مالیات رمزگشایی شده" تا پایان عمر به حساب خزانه؛

ب- حق اولویت ها

حق اولویت برای انتخاب واجدین شرایط در صورت داشتن شرایط مساوی

1- کسانی که بتوانند گوینده و مترجم خارجی رو کنند؛

2- کسانی که جشن تولد داشته باشند (سالگرد ازدواج هم تحت شرایطی ممکن است قابل قبول باشد. ضمنا از انجام هر نوع رقص چاقو معذوریم)؛

3- کسانی که مدارک مثبته برای تیشه زدن از ریشه به هر نوع تولید داخلی باشند؛ (از ورود کسانی که بخواهند ادای "اقتصاد مقاومتی" را دربیاورند به شدت جلوگیری خواهد شد)؛

4- کلیه همکارانی که بتوانند حداقل سه مدرک ترجمه شده از ضدیت با رشد و توسعه ی ملی را ارایه کنند در اولویت اصلی قرار دارند؛

5- معرفی حداقل یک نفر استاد دانشگاه و یک نفر از کارکنان خوشنام دولتی به عنوان "زینت المجالس" دارای 10 امتیاز است؛

ج- شرایط انتخاب شوندگان

1 - حداقل سن، 55 سال به بالا (توجه: در صورتی که رای دهندگان به اشتباه شرایط سنی واجدین شرایط را رعایت نکرده و افراد جوانتر را انتخاب کنند، به وزارت ارشاد شکایت خواهیم کرد)

2 - حئاقل در 4 تشکل دیگر پایتخت عضو هیات مدیره (اصلی یا علی البدلش فرقی نمی کند) یا هیات رییسه مجامع این تشکل ها بوده باشند؛

3 - اثبات برخورداری از حداقل یک دکان دو نبش (کسانی که یک سر ملکشان در این خیابان و یک سر دیگرش در آن خیابان باشد، 10 امتیاز بیشتر می گیرند)؛

4 - بامزه، خوش برخورد، خوش مشرب و اهل قربان صدقه رفتن باشند؛

5 - حداقل با سه مقام مهم دولتی ملاقات کرده و تصاویر سلفی داشته باشند و یا تعهدنامه کتبی از سه مقام دولتی با عنوان "دوستت داریم...." ارایه نمایند؛

6 – طی سه سال گذشته از دولت یازدهم حمایت کرده و دولتهای نهم و دهم را نهی کرده و طی 11 تا سه سال گذشته همین برخورد را با دولتهای نهم و دهم کرده باشند (از پذیرفتن واجدین شرایطی که با مقامات دولتهای نهم و دهم تصویر دارند، بسته به نتایج انتخابات سال آینده، معذور و یا بالعکس مشعوفیم)؛

7 – ارایه گواهی حداقل سه بار قهر و آشتی با سایر تشکل ها؛

8 – ارایه گواهی عضویت همزمان با مجمع در حداقل سه تشکل دیگر (در این مورد عضویتهای صنفی یا صنعتی بلامانع است) و یا عضویت در حداقل یکی از اتاق های ده گانه ی پایتخت؛

د- تعهدات برگزار کنندگان مزایده

1- انتخاب اعضای هیات رییسه ای که در تمام 20 سال گذشته عضو هیات رییسه بوده اند، گارانتی می شود؛

2 - حضور همکارانی که طی 20 سال گذشته در تمام مجامع حضور داشته اند، گارانتی می شود؛

3 - مشاهده ی حداقل یک مورد "صحنه دار" و دو مورد قهر دسته جمعی و سه مورد انصراف و سپس بازگشت عزیزان پس از مقداری "من بمیرم، تو بمیری" گارانتی می شود؛

4 – بیان حداقل چند مورد اعتراض و بیان تعدادی فحش آبدار به شرط آنکه پای افراد مونث فک و فامیل واجدین شرایط (اعم از رای دهنده و رای گیرنده) به میان کشیده نشود، به منظور عوض شدن حال مجلس و مقداری "ریلکسیشن" گارانتی می شود؛

5 – حضور حداقل دو مقام شامخ دولتی و دو نفر از بزرگان محترم و ثابت و دایمی دانشگاهی، به عنوان زینت المجالس جزو تعهدات هیات مدیره است؛

6 – رسمیت جلسه به محض تکمیل 20 عدد از صندلی ها (که 16 تایش خودمانیم) توسط نماینده وزارت مربوطه تضمینی است؛

باقی موارد به محض پرداخت حق حضور در مزایده به صورت درگوشی اعلام خواهد شد.

هیات مدیره تشکل "چکش خواران پایتخت و حومه"

دسته: مقالات

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers

ورود کاربران: login