رونمایی کمیسیون اروپا از طرح استراتژیک پلاستیک ها

رونمایی کمیسیون اروپا از طرح استراتژیک پلاستیک ها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

در 26 ژانویه کمسیون اروپا از طرح  استراتژی پلاستیک ها رو نمایی کرده است. این طرح  خلاصه ای از مطالب مهم در صنعت پلاستیک را طبق اصول و موازین اتحادیه بسته بندی اروپا (CEP) ارايه می دهد. این طرح کل دوره ی دوام مواد را در نظر می گیرد و توسط پیش بینی های امسال کمیسیون، راه را برای استراتژی اتحادیه اروپا همواره می کند.

صنايع تبدیلي پلاستیک اروپا (EUPC) متوجه شدند که این طرح با ارائه چشم اندازي وسیع، اخرین فناوری ها و نقش مصرف کننده و صنعت را در نظر می گیرد، و بنابراين، کاهش مقدار بازیافت و ظرفیت استفاده ی دوباره از پلاستیک ها را پذيرفتند.

این طرح به منظور جلوگیری از پراکندگی مواد پلاستیک در طبیعت و کاهش آلودگی در فرآیند بازیافت پلاستیك در اروپا از استانداردهای تمیز تر و چارچوب های با دوام تر  استقبال می کند.

با حضور بیش از 50 هزار شرکت و گردش 280 بيليون یورو در اتحادیه اروپا، صنايع تبدیلي پلاستیک اروپا با آینده نگری خود میخواهد تخصص و توانایی های خود را در اختیار سیاست گذاران قرار دهد و خود را وارد فهم عمیقی از پیچیدگی های صنعت پلاستیک کند. استراتژی پلاستیک مورد انتظار نه تنها فرصت زیادی را در اختیار اروپا قرا می دهد، بلكه اگر به درستی انجام بپذیرد نتایج آن را می توان در اشتغاال و ابتکارات و اختراعات مشاهده کرد.

الکساندر دنجیس ، مدیر عامل صنايع تبدیلي پلاستیک اروپا با استقبال از این طرح  یاداور شد :

" اکنون زمان آن فرا رسیده است که همه ی ما ذی نفعان بنشینیم و راه حلي مناسب را در راه اعتلا و توسعه ی صنعت پلاستیک در اروپا بیابیم ، ما با نگاهی به آینده و برگزاری جلسات گفتگو و مناظرات میخواهیم مخصوصا حالا که برخي از نقاط جهان اهمیت محیط زیست را نادیده گرفته اند، تدابیر و راهکارهای درستی را که باعث پیشرفتمان بشود، بیازماییم."

در طول سال 2017 صنايع تبدیلي پلاستیک اروپا با DG environment ، همکاری نزدیکی خواهند داشت و همه اعضای ذی نفع همچنین نوآوران برآنند تا این استراتژی را بهبود بخشند.

اصل اين مطلب كه از مجله آنلاين "مك پلاس" برگرفته شده، در سايت جهاني "پليمر مديا" به آدرس زير انتشار يافته است:

http://pimi.ir/eupc-engages-in-the-strategy-for-plastics

برگردان : امید امیدی

دسته: خبر