309- محرم آمد و نقشش عیان شد

309- محرم آمد و نقشش عیان شد

 

یادداشت سردبیر ماهنامه صنایع پلاستیک

(با کلیک بر روی عنوان مطلب برای مطالعه آن به محل مورد نظر هدایت می شوید و پس از ثبت نام و پرداخت وجه، آن را مشاهده خواهید کرد)

عنوان مطلب: محرم آمد و نقشش عیان شد

نویسنده: مهندس احمدعلی ساعت نیا

شماره و تاریخ مجله: شماره 309 - مهرماه 1393

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers