مقالات ویژه

مقالات ویژه

نظر به تغییراتی که در ساختار اداری ماهنامه صنایع پلاستیک، پس از تصمیم به خداحافظی بنیانگزار آن، به وجود آمده و به تدریج هم مشهودتر خواهد شد، از آغاز دی ماه سال 1394، تالیفات بنیانگزار ماهنامه صنایع پلاستیک، مهندس احمد علی ساعت نیا، به همراه مقالات آرشیوی مهم و مناسبتی در این مجموعه انتشار خواهد یافت.

زیر مجموعه ها

طراحی سایت
شنبه 1 مهر 1396.
شمسی:
السبت 3 محرم 1439.
قمری:
Sep 23 2017.
میلادی: