ایران پلاست: فضاهای خالی اوج وادادگی و و ابستگی به خارجی ها

ایران پلاست: فضاهای خالی اوج وادادگی و و ابستگی به خارجی ها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

تصاویر غم انگیزند. تصاویر سخن می گویند. تصاویر شاید از خیانت به این مملکت و این صنعت سخن بگویند. روزی که "خاوری" رییس بانک ملی آن چنان خود را ولایتمدار نشان می داد، نشانه ای نداشت که از فرار بعدش با ثروت این مملکت، گرا و نشانی بر جای بگذارد. اما حالا اینها ممکن است نشانه هایی باشد برای اندیشیدن. متهم نمی کنیم، نه به خیانت، نه به فرار. اما، همگان را به اندیشیدن دعوت می کنیم. وقتی نمایشگاهی در بعد بین المللی با این همه ضعف (برای ایرانی ها) برگزار می شود، می توان اندیشید. فقط همین. وقتی فضا دارند و به ایرانی واگذار نمی کنند اما در خبرهایی به انگلیسی (آن هم چه انگلیسی ضعیفی) می نویسند که اروپایی ها اینقدر فضا دارند و این تعداد هستند اما ممکن است در روزهای قبل از نمایشگاه افزایش یابد، یعنی "ایرانی اینجا مال تو نیست، اینجا به اروپایی ها تعلق دارد"!!

از ماهها قبل می گویند که تمام فضاها پر شده است و جمله داخل پرانتزش را جا می اندازند که "فضا برای ایرانی ها پر شده است". به صراحت نمی گویند که چشم ندارند موفقیت ایرانی را ببینند: یعنی جرات ندارند. عکسش را می گویند و به راه خود یا راهی که گفته شده می روند. شاید از حالا بازهم خودشان را مسافر کانادا بپندارند. برایشان مهم نیست که فلان صنعتگر شهرستانی، فلان مبتکر ایرانی، قلان گروه دانشجویی ووو که بودجه ندارند، می توانستند همین فضاها را پر کنند تا دست کم آبروی خودشان نرود. حالا دور نگاه داشتن قدیمی ترین رسانه این صنعت به جرم کارهای نکرده ی مدیر سابقش  فقط با این تصور که ممکن است حضورش در نمایشگاه موجب افشاگری رازهای پنهان و روابط خاص شود، سر جای خود.

مهندس ساعت نیا می خواست بنری درست کند و بنشیند روی پل عابر پیاده چمران و بنویسد: "غرفه و سرنوشت قدیمی ترین رسانه صنعت پلاستیک و خادم این صنعت." ما مخالفت کردیم. او دیگر مال خودش نیست. اما ایکاش این موافقت را کرده بودیم.

این فضاهای خالی ننگ است، برای کسی که مدعی دفاع از اقتصاد مقاومتی است. خوارکننده است، برای کسی که یقه پیراهن را تا حنجره می بندد. نشانه است برای بازرسان نظام که می تواند (شاید بتواند) از این فضاهای خالی بوی فرار و فرارهای بعدی با ثروت ملت بیاید. و گرنه چه نیازی بود به آن همه دروغگویی؟ بازهم تاکید داریم که کسی را متهم نمی کنیم. اما اندیشیدن جدای آن است.

صنعت اگر بر اینها، مدیر نمایشگاه، آن دفتر خیابان خالد اسلامبولی آقای نعمت زاده، و مدیر عامل پتروشیمی بر نیاشوبد، سرانجام باید منتظر ورود تمام قطعات و مواد و ماشین آلات پلاستیک از خارج باشد. متاسفیم که هنوز از این نمایشگاه هیچ نکته و بازخورد مثبتی ندیده ایم که بتوانیم از ته دل در موردش بنویسیم؛ نمایشگاهی که مالک و صاحب امتیاز قبلی این ماهنامه از همان دوره اول برایش جان گذاشت، اعتبار و آبرو آفرید و حالا خودش را هم به آن راه نمی دهند، و او بازهم توصیه اش اینست که صبور باشید و در سایت بین المللیش چه سنگ تمامی که برای همین ایران پلاست نگذاشته و برای آن بسیار آبرو خریده است. مرام باید داشت/

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers