پايان زمان راي گيري و نظر سنجي دربي پايتخت

پايان زمان راي گيري و نظر سنجي دربي پايتخت

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

زمان نظر سنجي در رابطه با دربي پايتخت پايان يافت و راي گيري با ثبت جمعا ١١٣٣ راي كه تعداد ٧٩١ راي معادل ٦٩.٨٪ آرا به برد پرسپوليس اعتقاد دارند. تعداد ٢٣٩راي معادل ٢١.١٪ به برد اسقلال و الباقي نتيجه را مساوي ديده اند.

مسابقه در نيمه دوم آغاز شده و صبر مي كنيم تا نتيجه معلوم شود.

تصوير زننده گل اول را نشان مي دهد.

یک آزمون با دربی پایتخت!

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers