شرایط خرید مواد آف گرید پلی اتیلن سنگین بادی اعلام شد!

شرایط خرید مواد آف گرید پلی اتیلن سنگین بادی اعلام شد!

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

بر اساس اطلاعات کسب شده از بورس کالای ایران، شرایط عرضه مواد آف گرید از نوع پلی اتیلن سنگین با شماره تجاری BL3 درجه یک، اعلام شد. خریدارانی که از سایر مدارک خرید این کالا برخوردارند بایستی بدانند که شرایط زیر نیز در خرید این کالا مهم است:

مدت زمان حمل محصول ازتاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6روز کاری است ودر صورت تاخیردربرداشت هزینه انبارداری معادل3درصدارزش کالای معامله شده به صورت روزشماردریافت میگردد.شرکت های معاف از مالیات میبایست مدارک الزامی ذیل رابه کارگزارارائه نمایند.درغیراینصورت مشمول مالیات برارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد:1-ارائه تاییدفعالیت واستمرارفعالیت تولیدی شرکت خریداردرمناطق آزادوویژه اقتصادی2-ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزادو ویژه اقتصادی خریدار محصول،مبنی برورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه(مناطق آزادو ویژه اقتصادی مقصد)3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی ازاداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکراست فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خودباقی ومازاد برآن با اخذمالیات برارزش افزوده،قابل فروش میباشد4-مشتریان میبایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی، تا زمان حضورنماینده پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت درآن شرکت واعلام رای نهایی کمیته ،ازمصرف مواد مذکورصرف نظر نمایند.

لازم به ذکر است که این مواد توسط پتروشیمی مارون تولید و توسط کارگزاری "آگاه" به میزان 84 تن با قیمت پایه 29.219 ریال در تاریخ فردا سوم آبان ماه عرضه خواهد شد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers