جدول بورس

جدول بورس

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

انعكاس معاملات مواد اوليه پليمري در بورس كالا يكي از برنامه هاي در دست اجراي اين وبسايت بوده است.

اين برنامه در دست آزمون قرار دارد و جدول زير نخستين نمونه آتشت. متاسفانه بامداد چهارشنبه (امروز) در حين تست شرايط سرور اين وبسايت از دسترس خارج شد و اين جدول بدون هيچ توضيحي وارد اين فضا شد. به احترام بينندگاني كه اين جدول را مشاهده كرده اند از حذف آن خودداري مي كنيم اما اعلام مي داريم كه اين فرمت، فرمت نهايي انتشار اين جدول و تحليل آن نيست.

تحريريه صنايع پلاستيك  

نام کالا

تولید کننده

قیمت پایانی  موزون (ریال)

عرضه (تن)

قیمت پایه عرضه (ریال)

تقاضا (تن)

حجم معامله

(تن)

اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین

پتروشیمی خوزستان

75,200

0

75,200

13/2

13/2

اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین

پتروشیمی خوزستان

75,200

35/2

75,200

22

22

اپوکسی رزین مایع E6

پتروشیمی خوزستان

82,600

35/2

82,600

35/2

35/2

استایرن بوتادین رابر تیره 1712

پتروشیمی تخت جمشید

56,081

399

56,081

357

357

استایرن بوتادین رابر روشن 1502

پتروشیمی بندرامام

59,759

500/5

59,759

200/2

200/2

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150

پتروشیمی تبریز

82,406

0

82,406

20

20

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150

پتروشیمی تبریز

82,406

100

82,406

50

30

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی

پتروشیمی قائد بصیر

 

100

82,406

10

0

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی

پتروشیمی قائد بصیر

 

70

96,737

0

0

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان

45,257

220

45,257

220

220

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان

45,894

814

41,722

5357

814

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان

45,894

1298

41,722

8789

1298

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825

پتروشیمی تندگویان

46,069

2618

42,489

6017

2618

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825

پتروشیمی تندگویان

46,090

176

46,090

176

176

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841

پتروشیمی تندگویان

45,245

176

44,145

286

176

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845

پتروشیمی تندگویان

45,064

198

42,853

429

198

پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641

پتروشیمی تندگویان

 

484

40,813

0

0

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641

پتروشیمی تندگویان

38,869

220

38,869

264

220

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645

پتروشیمی تندگویان

37,711

0

37,711

110

110

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645

پتروشیمی تندگویان

37,711

2002

37,711

660

660

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641

پتروشیمی تندگویان

37,385

506

37,385

506

506

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641

پتروشیمی تندگویان

37,385

550

37,385

550

550

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645

پتروشیمی تندگویان

36,263

0

36,263

110

110

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645

پتروشیمی تندگویان

36,263

2508

36,263

2376

2376

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA

پتروشیمی شازند

43,820

1000

43,132

1660

1000

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA

پتروشیمی امیرکبیر

46,489

1100

43,132

2530

1100

پلی اتیلن سبک خطی 22B02

پتروشیمی مهاباد

43,845

480

43,132

888

480

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

پتروشیمی بندرامام

47,072

2000

46,797

2520

2000

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

پتروشیمی بندرامام

47,825

1500

46,459

3680

1500

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

پتروشیمی بندرامام

47,825

100

47,825

100

100

پلی اتیلن سبک فیلم 0190

پتروشیمی آریا ساسول

46,797

0

46,797

220

220

پلی اتیلن سبک فیلم 0190

پتروشیمی آریا ساسول

46,797

1320

46,797

726

682

پلی اتیلن سبک فیلم 0200

پتروشیمی بندرامام

47,796

60

47,796

60

60

پلی اتیلن سبک فیلم 0200

پتروشیمی بندرامام

46,797

0

46,797

360

360

پلی اتیلن سبک فیلم 0200

پتروشیمی بندرامام

46,797

2000

46,797

2060

1640

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00

پتروشیمی لاله

51,476

302/4

51,476

64/8

64/8

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00

پتروشیمی لاله

46,797

1015/2

46,797

129/6

86/4

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D

پتروشیمی امیرکبیر

 

220

51,476

0

0

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02

پتروشیمی کردستان

 

240

46,797

0

0

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3

پتروشیمی کردستان

 

240

51,476

0

0

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8

پتروشیمی کردستان

 

240

46,797

0

0

پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ

پتروشیمی آریا ساسول

 

110

47,555

0

0

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7

پتروشیمی لرستان

 

72

45,485

72

0

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

پتروشیمی امیرکبیر

56,724

2000

50,203

5400

2000

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

پتروشیمی شازند

56,432

1500

47,552

3920

1500

پلی اتیلن سنگین بادی 8200B

پتروشیمی ایلام

 

506

43,191

0

0

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

پتروشیمی مارون

43,191

0

43,191

44

44

پلی اتیلن سنگین بادی BL3

پتروشیمی مارون

43,191

1012

43,191

704

506

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511

پتروشیمی جم

41,477

55

40,237

198

55

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518

پتروشیمی جم

41,062

3003

40,237

5478

3003

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500

پتروشیمی بندرامام

41,831

50

41,831

40

40

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500

پتروشیمی بندرامام

41,023

2000

40,237

3620

2000

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA

پتروشیمی تبریز

42,048

0

42,048

60

60

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA

پتروشیمی تبریز

42,048

900

42,048

800

760

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5

پتروشیمی جم

43,589

0

43,589

176

176

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5

پتروشیمی مارون

43,714

1012

43,589

1386

1012

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5

پتروشیمی جم

43,589

2002

43,589

264

66

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000

پتروشیمی مهر

43,589

1617

43,589

1595

1243

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000

پتروشیمی مهر

43,589

0

43,589

374

374

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110

پتروشیمی آریا ساسول

43,589

0

43,589

22

22

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110

پتروشیمی آریا ساسول

43,589

1320

43,589

330

264

پلی استایرن انبساطی 200

پتروشیمی تبریز

55,738

150

55,556

200

150

پلی استایرن انبساطی 300

پتروشیمی تبریز

55,635

150

55,556

180

150

پلی استایرن انبساطی 400

پتروشیمی تبریز

53,983

100

53,983

40

20

پلی استایرن انبساطی نسوز SE100

شرکت پلی استایرن انبساطی سهند

 

120

59,000

0

0

پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000

بانیار پلیمر گنبد

60,000

200

60,000

150

150

پلی استایرن انبساطی نسوز SE150

شرکت پلی استایرن انبساطی سهند

 

120

59,000

0

0

پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000

بانیار پلیمر گنبد

60,000

200

60,000

150

150

پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000

بانیار پلیمر گنبد

 

200

60,000

0

0

پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000

بانیار پلیمر گنبد

 

200

60,000

0

0

پلی استایرن معمولی 1540

پتروشیمی تبریز

55,987

1000

55,987

690

630

پلی استایرن معمولی 1540

پتروشیمی تبریز

55,987

0

55,987

60

60

پلی استایرن معمولی 1551

پتروشیمیایی تخت جمشید پارس

 

500

55,987

0

0

پلی استایرن معمولی MP08

محب پلیمر قم

 

100

54,200

0

0

پلی استایرن مقاوم 4512

محب بسپار ایده گستر

 

200

56,100

0

0

پلی استایرن مقاوم 7240

پتروشیمی تبریز

58,273

0

58,273

20

20

پلی استایرن مقاوم 7240

پتروشیمی تبریز

58,273

1000

58,273

770

690

پلی بوتادین رابر 1220

پتروشیمی شازند

 

1008

67,793

0

0

پلی بوتادین رابر1220

پتروشیمی تخت جمشید

66,064

399

66,064

105

105

پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE

پتروشیمی شازند

 

400

47,721

0

0

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L

پلی پروپیلن جم

52,493

55

47,721

539

55

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV

پلی پروپیلن جم

51,058

110

51,058

110

110

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R

پلی پروپیلن جم

53,744

110

48,859

7348

110

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C

نوید زرشیمی

52,493

252

47,721

7350

252

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C

نوید زرشیمی

52,493

210

47,721

10920

210

پلی پروپیلن فیلم HP525J

پلی پروپیلن جم

43,982

2002

42,715

2552

2002

پلی پروپیلن نساجی 1102L

پتروشیمی رجال

45,304

210

42,336

861

210

پلی پروپیلن نساجی C30S

پتروشیمی مارون

45,736

1078

42,336

3872

1078

پلی پروپیلن نساجی HP550J

پلی پروپیلن جم

45,595

440

42,336

1628

440

پلی پروپیلن نساجی HP552R

پلی پروپیلن جم

44,824

220

42,336

1056

220

پلی پروپیلن نساجی HP552R

پتروشیمی مارون

44,243

814

42,336

2398

814

پلی پروپیلن نساجی HP552R

پتروشیمی شازند

44,655

700

42,336

2100

700

پلی پروپیلن نساجی HP564S

پلی پروپیلن جم

45,239

220

44,232

418

220

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK

پتروشیمی رجال

45,318

588

42,336

1638

588

پلی پروپیلن نساجی SF060

پتروشیمی پلی نار

45,795

903

42,336

3150

903

پلی پروپیلن نساجی V30G

پتروشیمی مارون

44,242

110

42,336

462

110

پلی پروپیلن نساجی Z30G

پتروشیمی مارون

43,994

440

42,336

1078

440

پلی پروپیلن نساجی Z30S

پتروشیمی مارون

44,765

440

42,336

1716

440

پلی پروپیلن نساجی Z30S

پتروشیمی شازند

44,352

300

42,336

1060

300

پلی پروپیلن نساجی ZH510L

نوید زرشیمی

45,436

252

42,336

1134

252

پلی پروپیلن نساجی ZH552R

نوید زرشیمی

44,321

1008

42,336

1785

1008

پلی وینیل کلراید E6834

پتروشیمی اروند

38,395

220

38,395

44

22

پلی وینیل کلراید S57

پتروشیمی آبادان

39,926

500

39,106

1080

500

پلی وینیل کلراید S60

پتروشیمی بندرامام

39,561

2486

37,773

3564

2486

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی غدیر

35,551

840

35,551

1020

840

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

 

990

35,551

726

0

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

35,551

3498

35,551

3278

2596

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی غدیر

34,975

300

34,975

300

300

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

35,551

0

35,551

352

352

پلی کربنات 0710

پتروشیمی خوزستان

 

66

105,000

66

0

پلی کربنات 1012

پتروشیمی خوزستان

 

66

105,000

0

0

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers